Algemene Voorwaarden

Bij aankoop van een sieraad ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Koopovereenkomst

 • Bestellingen worden geplaatst, betaald en afgewikkeld via de webshop
 • Na de ontvangst van je bestelling is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling en levering c.q. afname van de artikelen. Nadat de bestelling is geplaatst, wordt per e-mail aan het door jou opgegeven e-mailadres een bevestigingsbericht verzonden en wordt je op de hoogte gehouden van de status van je bestelling..
 • Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, de koper kan zich niet beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
 • Indien een artikel niet leverbaar is of later geleverd kan worden, wordt dit binnen 3 dagen gemeld in een e-mail.
 • De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn/haar gegevens volledig, juist en actueel zijn.
 
Ontwerp en materialen
 • Alle sieraden zijn handwerk, hierdoor kan het zijn dat niet alles in een ontwerp helemaal gelijk is en dat de afmetingen enigszins fluctueren.
 • Alle ontwerpen en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Cinsier en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.
 
Prijzen
 • De prijzen van de sieraden kan je terugvinden op de website.
 • De prijzen van specifiek ontworpen artikelen zijn op aanvraag.
 
Betalen
 • Bij bestelling van sieraden die getoond zijn op de website dien je het totaalbedrag vooraf te betalen.
 • Bij bestelling van specifiek ontworpen artikelen, die niet op de website zijn weergegeven, dien je 35% van het totaalbedrag aan te betalen.
 • Betalingen kunnen met iDeal, PayPal of overboeking per bank worden uitgevoerd. Bij overboeking zal het rekeningnummer verstrekt worden in de bevestigingsmail.
 • Indien je met de betaling in gebreke blijft, is Cinsier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
Verzenden en verzendkosten
 • De levertijd is altijd in overleg. In de meeste gevallen zullen de bestelde artikelen binnen 2 weken na ontvangst van de betaling geleverd worden.
 • De verzendkosten binnen Nederland bedragen normaal € 8,05 per bestelling. Actiematig kan er worden gekozen geen verzendkosten te berekenen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd op de website en tijdens het afrekenen
 • Sieraden worden altijd als verzekerd en aangetekend pakket met track and trace verzonden.
 • Cinsier is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de post.
 
Klachten
 • Eventuele klachten dienen duidelijk en binnen één week na ontvangst te worden gemeld via het contactformulier, we zullen dan samen naar een oplossing zoeken.
 • Sieraden die speciaal voor de klant ontworpen en gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
 • Indien de maat van een ring niet goed is, kan deze uiteraard in overleg worden aangepast. Hierbij ben je zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van het sieraad en wordt €20,- in rekening gebracht voor het aanpassen van de maat van het sieraad.
Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cinsier kan worden gevraagd.
 • In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding tegenover koper te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Kadobonnen
 • Verkrijgbaar vanaf 10 euro in elke gewenste waarde, te bestellen via cinsier@ziggo.nl.
 • Iedere geprinte kadobon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadobon met de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele kadobonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Cinsier te worden verstrekt.
 • Om een kadobon te gebruiken dient u bij bestelling van een artikel kenbaar te maken dat u in het bezit bent van een kadobon en de code door te geven. De waarde van de kadobon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling. Indien u een bestelling doet die goedkoper is dan de waarde van kadobon(nen) dan vervalt het resterende bedrag. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 • De kadobon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de kadobon niet meer worden ingewisseld.
 • Kadobonnen uitgegeven door Cinsier zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen die zijn aan te schaffen op www.cinsier.nl of die in opdracht gemaakt worden en zijn niet voor geld inwisselbaar. 
 
Privacyverklaring Cinsier garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Cinsier zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Daarnaast kan je 
e-mailadres in de toekomst gebruikt worden om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten, zoals een nieuwsbrief, als je daarvoor toestemming hebt gegeven.Cinsier staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59264764